Garanția produselor

Garanția este certitudinea conformității unui produs și se aplică oricărui produs cumpărat de pe site-ul www.cubshop.ro

Pentru a beneficia de garanție vă rugăm să păstrați factura emisă către Dvs.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 și a art. 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992, garanția se acordă numai consumatorilor persoane fizice sau grupurilor de persoane fizice, care achiziționează/dobândesc și/sau utilizează produse în afara activității lor profesionale sau comerciale.

Termenul de garanție este de 24 luni de la data cumpărării produsului. În această perioadă consumatorul, în funcție de natura produsului neconform, este îndreptățit să ceară, fără plată, completarea pieselor lipsă din seturi, respectiv înlocuirea produsului, atunci când neconformitatea privește alte produse decât seturile LEGO sau LEGO DUPLO. Lipsa unor piese din seturile LEGO sau LEGO DUPLO trebuie adusă la cunoștința vânzătorului în termen de 15 zile de la cumpărare. Completarea setului LEGO sau LEGO DUPLO cu piesele lipsă, respectiv înlocuirea produsului se va face în termen de 15 zile de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului. Atunci când completarea setului LEGO sau LEGO DUPLO cu piesele lipsă nu este posibilă, respectiv celelalte produse nu pot fi înlocuite, consumatorul poate cere rezoluțiunea contractului. Rezoluțiunea nu poate fi solicitată dacă lipsa de conformitate este minoră.

Toate produsele se folosesc potrivit destinației lor. Jucăriile doar pentru construit, potrivit instrucțiunilor de utilizare, cutiile de depozitare doar pentru depozitarea jucăriilor, în limita de greutate și volum permisă, cănile, cutiile de sandwich și alte asemenea doar pentru servirea de băuturi, respectiv depozitarea mâncării etc. Produsele sunt destinate a fi folosite în interior, sub sancțiunea pierderii garanției. Uzura normală a produsului, ruperea sau zgârierea acestuia ca urmare a lovirii sale, decolorarea, incendierea sau deteriorarea ca urmare a expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau a contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, defectele produse de condițiile improprii de utilizare și depozitare, curățarea prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate, spargere sau ciobirea produselor din ceramică, nu sunt acoperite de garanție. Produsele consumabile nu beneficiază de garanție (creioane, radiere etc.)